Anxiety: It's Time to Transform Fear to Love.

KLIK HER FOR DANSK VERSION

The last couple of months, has been a journey I didn’t quite know where headed. All I knew was something has to change. I pull the plug from social media, once for all, stop writing articles for the blog, stop sending out emails, and stop working on my projects.

For the first time in my entire life did I prioritize my own life and needs, without consider the consequences of closing my business and turning down my projects. As you may or may not know, I’d been fighting a serious case of anxiety for the last couple of years. I had been officially on sick-leave since October 2016, and is still on sick-leave.

But I can feel, it’s now time to get the ball start rolling again. Slowly, but steady. A part of being a Mental Alchemist is the ability to transform a so-called negative situation into something positive. It has always been my way of dealing with things! But it’s also an art, for we should never suppress our emotions or the circumstances we’re in.

Life is full of twist and turns.

It turned out, that the path I thought I should go wasn’t the right path anymore. I have enjoyed doing The Magic Life, Angel Tarot Card Readings and helping all the amazing Lightworkers across the globe, who had chosen to encounter me for spiritual guidance. Thank you all so much!

But my path is now going in another direction. I’m called to write books and create workshops for highly developed Lightworkers, who are ready to do the healing work from anxiety, fear and pain and transform their life into the very presence of Love. That is the process I’m going through right now, and that is the process I’m called share with those who wants and are ready to live a life at the highest possible frequency human possible.

Making it simple.

I have decided, my main way to communicate with those who wants to follow my work and projects, would be through emails. I’m not returning to social media! My social media accounts would only be used to running ads. I will not be online. If you like to follow along, then feel free to join my mailing list below this article or in the sidebar.

Another communication channel would be my blog. I am an author, and I love writing. I’m still in the process of figuring out, what to share on the blog, but it’s going to be articles about the transformation from fear to love.

Here is the thing; I am a very private person. I do not like sharing my everyday life with everyone on the internet, nor do I like to get sneak peeks into other people’s lives. It’s crossing the level of exposure that I’m comfortable with.  I’m confident enough to believe, if someone wants me to know something in their personal life, then they would share it with me in person, and I would happily listen and be a true friend to them. I’ll never be too busy to not take the time for those I care about, and those who cares about me. I enjoy being present in the moment, have my full attention on the people I’m blessed to spend time with. I find that this approach really creates some wonderful moments, that I want to invest into fully, without sharing it with the worlds eyes.

Maybe the internet and the social media makes the world smaller, but we have never been so far apart from each other as we are right now. I cherish my relationships with those who actually shows up in person. I’d deleted all social media apps, including Facebook Messenger, from my iPhone. So the only way to get in touch with me is by texting me or sending me an email. When I got sick, and later decided to quit social media, it became quite clear to me, who my real friends are, and who are just somebody I used to know.

Never feel sorry for yourself.

Fighting anxiety and deep emotional wounds are super scary. Things come up, that I had been suppressed for many years. Sure, there are days where everything just is awful and it’s super hard to get through the day.

Anxiety, like any other “unwanted” circumstances would never just go away with a swipe of some sort of a magical wand. We have to face our challenges head on, and work with ourselves to heal and recover from it. One thing you can know for sure; there is a higher meaning with everything you’re going through. Even if you can’t see it right now. It’s a learning experience, which in the end will provide you an outstanding gift.

Danish Version.

De sidste par måneder har virkelig været en rejse, som jeg ikke helt vidste, hvor førte mig hen. Alt jeg vidste var, at noget skulle ændres. Så jeg droppede de sociale medier, en gang for alle, holde op med at skrive artikler på min blog, stoppede med at sende e-mails, og stoppede med at arbejde på mine projekter.

For første gang nogensinde, begyndte jeg at prioritere mit eget liv og mine egne behov, uden at tænke over konsekvenserne ved at lukke hele min business og projekter ned. Som du måske ved, så har jeg kæmpet med en seriøs omgang af angst i løbet af de sidste par år. Jeg har officielt været sygemeldt siden oktober 2016, og er stadig sygemeldt.

Men jeg kan mærke, at det der ved at være tid til at komme i gang igen. Stille og roligt, og uden noget pres. Bare i mit eget tempo. En del af det, at være en Mental Alkymist er evnen til at omdanne en såkaldt negativ situation til noget positivt. Det har altid været min måde at håndtere tingene på. Men det er også en kunst, for vi skal aldrig undertrykke vores emotionelle følelser eller de omstændigheder som vi er i.

Livet er ikke en lige vej.

Det viste sig, at den vej som jeg troede jeg skulle gå, ikke længere var den rigtige. Jeg har nydt at lave The Magic Life, Angel Tarot Card Readings og hjælpe alle de fantastiske Lightworkers over hele verden, som har valgt at arbejde med mig for spirituel vejledning. Tak til jer alle sammen!

Men min vej går nu i en anden retning. Jeg er kaldet til at skrive bøger, og lave workshops for højt udviklet Lightworkers, som er klar til at omdanne deres angst, frygt og smerte og transformere deres liv til en tilstedeværelse, hvor Kærligheden er det mest dominerende. Det er den proces, som jeg går igennem lige nu, og det er den proces som jeg er kaldet til at dele med dem, som ønsker og er klar til at leve et liv på den absolut højeste frekvens, som det er menneskeligt muligt.

Gør det simpelt.

Jeg har valgt, at min primære måde at kommunikere med dem, som ønsker at følge mit arbejde og mine projekter, bliver igennem e-mails. Jeg vender ikke tilbage til de sociale medier! Mine social media profiler vil kun blive brugt til markedsføring af nye projekter. Jeg vil ikke selv være online. Så hvis du har lyst til at følge med, så er du velkommen til at tilmelde dig min mailing liste nedenunder denne artikel eller ude i siden lidt længere oppe.

NB: For at undgå at mine e-mails bliver en kilometer lang og pga. tid, så bliver mine e-mails kun sendt ud på engelsk. Til gengæld vil jeg sende særlige tilbud ud på e-mail, som ikke bliver givet andre steder. Jeg har et meget internationalt publikum, hvor de fleste af mine læsere er fra den anden side af Jorden. Derfor bliver det meste af mit indhold på engelsk. Dog har jeg også lyttet til dem af jer som har sendt mig en e-mail, hvor I ønsker at jeg laver indhold på dansk. Tiden er begrænset, og det er ikke altid jeg har mulighed for både at lave indhold på engelsk og på dansk. I det omfang som tiden og omstændighederne tillader det, så vil jeg gerne lave en dansk version – som i denne artikel. Det er den bedste måde, at jeg kan imødekomme det ønske.

En anden kommunikationskanal vil blive min blog. Jeg er forfatter, og jeg elsker at skrive. Jeg ved stadig ikke helt, hvad jeg kommer til at skrive om på min blog. Men det bliver artikler om transformationen fra frygt til kærlighed.

Jeg er en meget privat person. Jeg bryder mig ikke om, at dele min hverdag med alle på nettet. Jeg har heller ikke noget ønske om, at følge med i andres hverdag på den måde som det sker på de sociale medier. Det krydser indover min blufærdighedsgrænse. Jeg har tiltro nok til at kunne have tillid til, at hvis nogen ønsker at jeg skal vide, hvad der foregår i deres privat liv, så vil de personligt dele det med mig. Jeg vil hellere end gerne lytte og være en sand ven. Jeg vil aldrig have for travlt til at bruge tid med dem, som jeg holder af, og dem som holder af mig. Jeg nyder at være tilstede i nuet, og give min fulde opmærksomhed til dem, jeg er velsignet at dele øjeblikket med. Det er min opfattelse, at denne tilgang skaber nogle fantastiske stunder, som jeg vil være fuldt tilstede i, uden at hele verden skal inddrages i det.

Måske har internettet og de sociale medier gjort verden mindre, men vi har aldrig været så langt fra hinanden som vi er i denne tid. Jeg værne om mine relationer til dem, som rent faktisk er fysisk tilstede, og forsøger at finde tid til at kunne mødes, også til trods for vi bor langt fra hinanden og har travle kalendere. Jeg har slettet alle social media apps, deriblandt Facebook Messenger, fra min iPhone. Så den eneste måde at få fat i mig er via sms eller e-mail. Da jeg blev syg, og senere da jeg droppede de sociale medier, så blev det ret klart for mig, hvem mine rigtige venner var, og hvem bare er nogen som jeg kender.

Selvmedlidenhed er ikke vejen frem.

Kæmpe med angst og store emotionelle sår er super skræmmende. Der er ting, som er kommet op, som jeg har undertrykt i rigtig mange år. Selvfølgelig er der dage, hvor alting er træls og det er rigtig svært at komme igennem dagen.

Angst vil, ligesom alle andre “uønskede” omstændigheder, aldrig bare gå væk ved at svinge men en magisk tryllestav. Vi er nødt til at se vores udfordringer i øjne, og arbejde med os selv for at helbrede det og komme videre fra det. En ting, der er sikkert; Der er en højere mening med alt, hvad du går igennem. Selvom du ikke selv kan se det lige nu. Det er en læringsoplevelse, som i den sidste ende, vil give dig en enestående gave.

Anxiety: It’s Time to Transform Fear to Love.
Tagged on:                                     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!