Manifestation: 3 Tips to Get Success with Manifestation

KLIK HER FOR DANSK VERSION

Manifestation is an attractive topic for many people. The idea of being able to attract or create their hearts desire, no matter what that will be, is very appealing. That’s one of the reasons to The Secret, and many other books and publications about manifestation and the law of attraction had been so popular for the last decade.

While many people are fascinated by the idea of having their dreams come true, lots of those people ran into challenges in the quest of manifesting their dream life. There are lots of material published in books and on the internet about manifestation and the law of attraction. The fact that you’re reading this article right now, adds to the odds for you was googling manifestation or the law of attraction.

I often get amazed by the amount of weak material, which people are sharing about manifestation and the law of attraction. Or the fact that some people copy-past others content and take the credit for it. I have studied manifestation and metaphysics for over two decades, and I get really hurt when I watch people buy into something, that isn’t quite true nor would provide them the results they’re seeking in the long run.

3 Tips to Have Success with Manifestation.

If you’ve been following my work, you might know that I don’t believe in short-cut’s or quick fix-it solutions. Those things work like peeing in your pants to keep yourself warm in a snow-storm… and while I’m at it; there is no works-for-everyone solution neither. So, if you want to manifest amazing things into your life, you have to take the required action steps.

#1 You Can Have Anything…

… if you’re willing to do the work. As just mentioned, there are no short-cuts to successful and persistent manifestations.

My purpose is to help you live a High Vibe Life full of freedom, peace, joy, love and enlightenment, so I have no interest in playing Debbie-Downer! But I do have an interest in, making sure to not do you a disservice by telling you what you like to know, instead of what you need to know.

There is a reason to you’re in those circumstances you’re in, no matter if they’re good or bad. Your entire life is one big manifestation of your most dominant thoughts, emotions and actions and your Divine life purpose, with potential added karmic debt and karmic lessons from previous lifetimes. If you don’t like what you see, it’s up to you to make the necessary changes in your life, and more importantly, in your mindset so you can start creating and living the life you are dreaming about.

#2 What is it you really, really want?

Why do you want to find your soul mate?

Why do you want to have financial freedom?

Why do you want to have your dream job?

Why do you want to be healed from your psychical issues?

Why do you want to recover from depression?

The list goes on, but the big question is “WHY?”

It’s not the money, the romance, the success, etc. that is your true desire, even if it’s feeling like it… It’s how you believe those things would make you feel, when you got it.

So, let me ask you once again; “What is it you really, really want?”

Now, make the shifts and changes necessary so you can pursue those emotions every day. Before you know it, you will start attracting all your physical desires into your life.

#3 Let Go and Let God.

I’m not religious, and I don’t belong to any specific religion. To me, God means the Power of Love, or the Source of Love, but you can work with whatever you believe in. “Let Go and Let God” is a super powerful mantra that works across all belief-systems and religions. “Let Go and Let God” simply means, you are handing over your desire to the Universe, and let God take over.

It means that you’re letting go of any control, obsessing, manipulation, impatience, etc. You must have faith in the Universe and have faith in your desires a granted. Control, obsession, manipulation and impatience are all signs of fear and lack on faith. Truth to be told, the path you might think is the right one not always is the right one.

Even as a life-long psychic have I been caught up in my own ego and fear and took directions I thought would lead me to my desire, but turns out to lead me to lot of pain and troubles because I was stubborn enough to keep going, ignoring all the red flags. I now hand the Universe my desire and follow the direction I’m been given every day. Just by letting everything unfold in their own pace of time, doing daily action steps, and keeping working on my mindset, I’m manifesting amazing things every day.

Remember; Manifestation is 80% mindset and 20% action. Work on your mindset and follow the guidance you receive from the Universe – That’s the key to successful manifestations.

Make sure to sign up for my mailing list, if you want to transform your fear to Love, so you can live a High-Vibe Life on a frequency that is a vibrational match to your desired outcome.

Danish Version.

Manifestation er et emne som tiltrækker mange mennesker. Ideen om, at kunne tiltrække eller skabe ens største ønsker, uanset hvad det er, er meget tiltalende. Det er en af grundende til, at The Secret, og mange andre bøger og udgivelser om manifestation og loven om tiltrækning, har været så populær de seneste 10 år.

Selvom der er mange, som er fascineret af ideen om at få deres drømme til at gå i opfyldelse, så er der stadig mange som oplever udfordringer i forsøget på at manifestere deres drømme. Der er udgivet rigtig meget materiale i bøger og på nettet om manifestation og loven om tiltrækning. Det faktum at du læser denne artikel bidrager til chancen for, at du har googlet manifestation eller loven om tiltrækning.

Jeg bliver ofte overrasket over mængden af dårligt materiale som folk deler om manifestation og loven om tiltrækning. Eller det faktum, at der er nogen som kopier andres indhold og tager credit for arbejdet. Jeg har studeret manifestation og metafysik i over 20 år, og det såre mig virkelig når jeg ser folk tro på noget, som ikke er sandt eller ikke vil kunne give dem, de vedvarende resultater som de ønsker.

3 Tips til at Få Succes med Manifestation.

Hvis du følger mit arbejde, så ved du måske at jeg ikke er tilhænger af smutveje eller hurtige fix-it-løsninger. Det virker cirka lige så godt, som at tisse i bukserne for at holde varmen i en snestorm… og mens vi er ved det; der findes heller ikke en virker-for-alle løsning. Så hvis du ønsker at manifestere fantastiske ting, så må du gøre det der skal til, for at få det til at ske.

#1 Du kan have alting…

… hvis du er villig til at gøre det der skal til. Som nævnt før, der findes ingen smutveje til succesfulde og vedvarende manifestationer.

Mit formål er, at hjælpe dig med at leve et High Vibe liv, fyldt med frihed, fred, glæde, kærlighed og indsigt. Så jeg har ingen interesse i at være lyseslukker! Men jeg har en interesse i ikke at gøre dig en bjørnetjeneste ved, at fortælle dig, hvad du gerne vil hører, i stedet for at fortælle dig sandheden.

Der er en grund til, at du er i den situation som du er i, uanset om den er god eller dårlig. Hele dit liv er en stor manifestation af dine mest dominerende tanker, følelser og handlinger og dit livsformål, inklusiv karmisk gæld og karmiske lektioner fra tidligere liv. Hvis du ikke bryder dig om, hvad du ser i dit liv lige nu, så er det op til dig at sørger for at lave de nødvendige ændringer i dit liv, og endnu vigtigere, i dit mindset, så du kan begynde at skabe og leve det liv, som du drømmer om.

#2 Hvad er det, du virkelig, virkelig ønsker dig?

Hvorfor vil du gerne finde din soul mate?

Hvorfor vil du gerne have økonomisk frihed?

Hvorfor vil du gerne have dit drømmejob?

Hvorfor vil du gerne blive helbredt fra dine fysiske symptomer?

Hvorfor vil du gerne overvinde din depression?

Listen fortsætter, men det store spørgsmål er ”HVORFOR?”

Det er ikke pengene, romantikken, succesen, osv. Det er dit sande ønske, selvom det måske føles sådan… Dit sande ønske er, hvordan du tror disse ting får dig til at føle, når du har dem.

Så jeg spørger igen: “Hvad er det, du virkelig, virkelig ønsker?”

Det er tid til at lave de nødvendige ændringer, så du kan have disse følelser hver dag. Du vil begynde at tiltrække dine fysiske ønsker ind i dit liv, før du ved af det.

#3 Let Go and Let God.

Jeg er ikke religiøs, og jeg er ikke tilhænger af nogen religion. For mig, betyder Gud, Kærlighedens Kraft eller Kærlighedens Kilde, men du kan bruge, hvad du tror på. ”Let Go and Let God” er et meget kraftfuldt mantra, som virker uanset hvilken trosretning eller religion du har. ”Let Go and Let God” betyder simpelthen, at du overdrager dine ønsker til Universet og lader Gud tage over.

Det betyder, at du dropper alt kontrol, besættelse, manipulation, utålmodighed, mv. Du er nødt til at have tillid til Universet, og have tillid til at dine ønsker vil gå i opfyldelse. Kontrol, tvangstanker, manipulation og utålmodighed er alle tegn på frygt og mangel på tillid. Når sandheden skal frem, den vej du tror er den rigtige, er ikke altid den rigtige.

Selvom jeg har være psychic hele mit liv, så er jeg også blevet fanget i mit eget ego og frygt og gået retninger, som jeg troede vil fører mig til mit ønske. Det viste sig i stedet at fører mig til en masse smerte og problemer, fordi jeg var stædig nok til at fortsætte, og ignorere alle advarslerne. I dag overgiver jeg gerne mine ønsker til Universet, og følger den vejledning jeg modtager hver dag. Jeg manifester fantastiske ting hver dag, ved at lade alting ske i dets eget tempo, bidrage til processen hver dag, og arbejde på mit mindset.

Manifestation er 80% mindset og 20% handling. Arbejd på dit mindset, og følge den vejledning du modtager fra Universet. – Det er nøglen til en succesfuld manifestation.

Sørg for at tilmelde dig min mailing liste, hvis du ønsker at omdanne din frygt til kærlighed, så du kan leve et High Vibe liv på en frekvens der matcher dine drømmes vibrationer.

Manifestation: 3 Tips to Get Success with Manifestation.
Tagged on:                         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!